S K I L L U P

Академија

Академија за
Android програмирање.

Влези во светот на Android програмирањето за 5 месеца,
преку изработка на реални апликации.

Цена: 1,000 €

Што ќе научиш

 • Ќе научиш чекор по чекор како да изградиш комплетни Android апликации користејки ги последните технологии.
 • Ќе добиеш знаење за користење на Java програмскиот јазик на Android платфомата како и Kotlin, предзнаење за користење на истата, компаративно со Java.
 • Практично знаење за користење на Google Play Console, со цел публикување, модифицирање и одржување на апликации на Google Play Store.
Android SDK
Java
Git
Google Play

Android SDK

(Software Development Kit), е сет на софтверски алатки/библиотеки без кои изработката на Android апликации би била невозможна.

Програма

Програма

Android SDK (Software Development Kit), е сет на софтверски алатки/библиотеки без кои изработката на Android апликации би била невозможна.

Java

Java е објектно-ориентиран програмски јазик, кој се користи за развој на Android апликации, и e еден од најмоќните програмски јазици.

Програма

Програма

Java е објектно-ориентиран програмски јазик, кој се користи за развој на Android апликации, и e еден од најмоќните програмски јазици.

Git

GIT е дистрибуиран систем кој се користи за следење на промените во документите и нивна координација, работата во тимови без оваа алатка е незамисливо.

Програма

Програма

GIT е дистрибуиран систем кој се користи за следење на промените во документите и нивна координација, работата во тимови без оваа алатка е незамисливо.

Google Play

Детално објаснуање на последниот чекор од циклусот на креирање на една Android апликација, и како истата да ја прикачиме на Google Play Store.

Програма

Програма

Детално објаснуање на последниот чекор од циклусот на креирање на една Android апликација, и како истата да ја прикачиме на Google Play Store.

Часови

Академијата трае 180 часа, 90 часа теоретска настава и 90 часа практична работа.

Распоред

Теоретски предавања два пати неделно по 2 часа, и практични вежби еднаш неделно 4 часа

Групи

Составени од најмногу 12 студенти. Пријавувањето и селекцијата на кандидатите е во тек.

Цена

Можност за плаќање на повеќе рати.

1,000 €

Пријави Се

Потребни предзнаења за курсот

За посетителите на овој курс се подразбира дека имаат основни познавања на работа со компјутери.
Овој курс е наменет за сите возрасти.

Лице за контакт

Диме Зафиров

тел: 070 375 118

dime@skillup.mk

Лице за контакт

Мартин Боровски

тел: 077 817 718

martin@skillup.mk

Други Академии

iOS
програмирање
Пријави се
 • Број на студенти: 12
 • Уписи до: 20.08.2020
 • Број на часови: 180
 • Време траење: 5 месеци
Детали
Front end
програмирање
Пријави се
 • Број на студенти: 12
 • Уписи до: 20.08.2020
 • Број на часови: 180
 • Време траење: 5 месеци
Детали
Back end
програмирање
Пријави се
 • Број на студенти: 12
 • Уписи до: 20.08.2020
 • Број на часови: 180
 • Време траење: 5 месеци
Детали
Адреса

Костурска бр.5 , Велес 1400

Контакт

Телефон: (+389) 70 375 118

Е-маил: contact@skillup.mk

Ве молиме внесете име!
Ве молиме внесете валидна е-маил адреса!
Ве молиме внесете порака!